Sol og varmepumpe

Varmepumper kan kombineres med solfangere som produserer varmt vann eller solceller som produserer elektrisitet. Varme kan avgis via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer.

Enten du skal bygge ny bolig eller ønsker å oppgradere eksisterende, kan det lønne seg – både økonomisk og for miljøet – å investere i en varmepumpe kombinert med solvarme. Ved bruk av solvarme får du, generelt sett, igjen 50-200 ganger så mye energi som strømmen du tilfører – og kombinasjonsmulighetene er mange.

For å ta energikilden først, så er det viktig å skille mellom solfangere og solceller. Solfangere varmer opp væske i et lukket rørsystem, og energien i denne varme væsken brukes i neste omgang til å varme opp tappevann, radiatorer, viftekonvektorer og/eller et vannbårent varmesystem. Installerer du solfangere, må du også ha en akkumuleringstank som er tilrettelagt for solfangere. Solfangere fungerer som et supplement til varmepumpeanlegget, og bidrar til å forlenge varmepumpens levetid samtidig som at driftskostnaden til varmepumpen blir redusert. Solfangerne installeres på boligens tak eller vegger, og har høy virkningsgrad hele året gjennom.

Solceller produserer elektrisitet som kan brukes i egen bolig. Eventuelt kan strømmen selges til det lokale nettselskapet, men det krever at du inngår en plusskundeavtale.

I Norge kommer nesten all elektrisitet fra vannkraft, men flere ønsker av ulike årsaker å produsere mye av strømmen selv med solceller. I noen land med mye fossil energi er det mange som bruker solceller til å drive varmepumpene slik at det meste av oppvarmingen av boligen og varmt tappevann produseres av ren fornybar energi. Det finnes flere nye boliger og utviklingsprosjekter i Norge der ulike solløsninger er koblet mot varmepumper.

Sol og varmepumpe

Fordeler med solfangere

 • Trygt og driftssikkert
 • Krever lite tilsyn
 • Bedre totaløkonomi
 • Lang levetid
 • Solenergien er fornybar, og den er gratis
 • Å bruke solenergi medfører ingen forurensning
 • Solfangere og solceller er enkle konstruksjoner som er holdbare og lette å vedlikeholde
 • Du kan få støtte fra Enovas tilskuddsordning for boliger, Enovatilskuddet

Ulemper med solfangere

 • For noen er det visuelle ulemper å ha solfangere og/eller solceller montert på taket
 • Monteringskostnadene er relativt høye (men disse er på vei ned)
 • Varmetilskuddet er i motfase med behovet – du får mest energi når du trenger det minst
 • Lite utbredt i Norge, noe som gjør at det kan være vanskelig å få tak i bedrifter som driver med installasjon
 • Selv med lagring er det nødvendig med andre varmekilder i perioder uten sol. Denne varmekilden bør også være fornybar

Plassering

En varmepumpe som er kombinert med solfangere består av varmepumpesystemet i tillegg til solfangere som er montert på boligens tak eller fasade. Sol- og varmepumpesystemet er tilknyttet en varmtvannsbereder og en akkumuleringstank, som avgir varme via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer, eller viftekonvektorer.

Innedel

Innedelen til varmepumpen har ofte samme størrelse som et høyt kjøleskap og har et design som passer godt inn på bad, teknisk rom eller sammen med varmtvannsbereder. Solfangere har gjerne en egen styringsenhet og en pumpe som jobber sammen med resten av varmepumpesystemet. Solfangere krever ofte en relativt stor akkumuleringstank.

Utedel

Mer informasjon om utedelen til varmepumpen finner du i artiklene for den spesifikke varmepumpetypen du ønsker å kombinere solfangere med.

Installasjon

Varmepumpeteknikk er et spesialfelt med krav til høy kompetanse. Installatører må kjenne produktet godt for å kunne utføre korrekt installasjon og service. Installasjon av alle typer split luft-til-vann-varmepumper er regulert av f-gass forordningen. Dette innebærer at installatøren må være f-gass sertifisert og firmaet f-gass-godkjent. Etter at f-gass forordningen ble innført i 2013 er selvmontering ikke lov. Varmepumper skal kobles til en jordet kurs. Seriøse varmepumpeleverandører samarbeider med elektroinstallatører og får installert jordet uttak der dette ikke finnes. Det er viktig at installatører som installerer varmepumper for vannbåren varme har god kompetanse på varmepumpen og på det vannbårne varmeanlegget. Norsk Varmepumpeforening jobber for å øke kompetansen blant installatører og har utviklet egne kurs for de som jobber med luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper. Sjekk alltid at din installatør har god kompetanse og gode referanser.

Energi og miljø

Anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, slik som gass- eller oljefyrte kjeler, elektrokjeler og varmepumper skal energimerkes. Et varmepumpesystem kombinert med solfangere vil ofte kunne oppnå energiklasse A+ til A+++, mens for eksempel en elektrokjel som bruker elektrisitet direkte vil oppnå energiklasse D. Varmepumper som leverer varme til et vannbårent distribusjonssystem skal energimerkes etter hvordan systemet er satt opp.

Innsparingspotensialet med en varmepumpe kombinert med solfanger

Energibesparelsen er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, installasjon og bruk av varmepumpesystemet. Solfangeranlegg for tappevann vil ligge på ca. 30 000 kroner og oppover, avhengig av dimensjonering, utforming og drift av anlegget. Kostnaden for et kombinert solfangeranlegg for tappevann og romoppvarming vil variere ut fra størrelse på anlegg og lokale markedsforhold. Typisk kostnad vil ligge på ca. 50 000 kroner og oppover.

Innsparing: Varmtvannsanlegg

Sted

Gjennomsnittlig 

innstråling [kWh/m2]

Utbytte 

solfanger * [kWh/år]

Mulig besparelse**[kr/år]

Oslo

970

2.570

2.185

Kristiansand

1.000

2.670

2.270

Bergen

800

2.290

1.947

Trondheim

800

2.290

1.947

Tromsø

700

2.040

1.734

Hammerfest

650

1.840

1.564

* 7 msolfanger mot syd, 45 gr. helningsvinkel, varmtvannsforbruk 5.000 kWh/år, romvarme

** Beregnet ut fra en alternativ energipris på 0,85 kr/kWh.
 
Kilde: Enova.no

 

Innsparing: Kombinasjonsanlegg for tappevann og romoppvarming

Sted

Gjennomsnittlig 
innstråling [kWh/m2]

Utbytte 
solfanger * [kWh/år]

Mulig besparelse**[kr/år]

Oslo

970

7.800

6.630

Kristiansand

1.000

8.700

7.395

Bergen

800

6.500

5.525

Trondheim

800

6.500

5.525

Tromsø

700

5.600

4.760

Hamerfest

650

4.900

4.165

* 25 msolfanger mot syd, 60 gr. helningsvinkel, varmtvannsforbruk 6.000 kWh/år, romvarme 10.500 kWh/år
 
** Beregnet ut fra en alternativ energipris på 0,85 kr/kWh.
 
Kilde: Enova.no
 

Sist oppdatert 25.01.2017.